Пожарникар (реон Скопје)
Компанија : ESI
Работна Позиција : Пожарникар
Локација : Скопје
Број на работни места : 1
Опис на компанијата :
Тип на работно место : Full Time
Објавено на : 8/08/17
Краен рок за пријавување :
08/09/2017

За вработување кај наш клиент потребен е:

Пожарникар (реон Скопје)

ЗАДАЧИ:

 • Преземање на активности за спречување и гасење на пожари на отворен или во затворен простор
 • Гасење на специфични пожари и користење на специфична опрема со противпожарни супстанци при пожар
 • Спасување на лица, имот и стоки за време на и по настанати пожари, природни непогоди и сообраќајни несреќи
 • Спречување или ограничување на ширење на опасни материи во случај на пожар, природни непогоди и сообраќајни несреќи
 • Информирање на јавноста за противпожарна заштита
 • Вршење на сродни задачи
 • Надзор на други соработници

БАРАМЕ:

 • Здравствено и психофизички способно лице
 • Завршено средно образование – противпожарен техничар
 • Уверение за стручно оспособување за пожарникар
 • Решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг
 • Учење и развој
 • Комуникација
 • Остварување резултати
 • Работење со други/тимска работа
 • Стратешка свест
 • Ориентираност кон засегнати страни
 • Со или без работно искуство

Доколку ги исполнувате наведените критериуми, своите биографии испратете ги на rabota@esi.mk и наведете ја позицијата за која аплицирате.

 

Аплицирајте со своето CV
Испратете го вашето CV на нашата email адреса
До колку немате изработено CV,er можете да го преземете, да го пополните и испратите кај нас