Магационер-дистрибутер(реон Скопје)
Компанија : ESI
Работна Позиција : Магационер-дистрибутер
Локација : Скопје
Број на работни места : 1
Опис на компанијата :
Тип на работно место : Full Time
Објавено на : 27/09/18
Краен рок за пријавување :
17/10/2018
За потребите на реномирана компанија, која се занимава со промет на големо со фармацевтски производи бараме:

Магационер-дистрибутер(реон Скопје) 

 

ЗАДАЧИ:

 •          Прием на роба во магацин
 •          Ускладиштување на производи
 •          Припрема за експедиција
 •          Испорака до комитенти во согласност со процедура за магацинско работење
 •          Процедура за испорака
 •          Добра магацинска и добра дистрибутивна пракса
 •          По потреба изработка на испратница, фактура во софтвер
 •          Грижа за соодветни услови во магацинот – хигиена, евиденција и контрола на инструменти за мерење на влажност и температура (дата логери), оставање на истиот во безбедна состојба по завршување на работни активности

 

БАРАМЕ:

 

 •          Завршено средно образование (ССС), нема ограничување од конкретна струка
 •          2-3 години работно искуство
 •          Способност за тимска работа
 •          Работа под притисок
 •          Одговорност
 •          Лојалност
 •          Почитување и културен однос кон комитенти
 •          Кооперативност со останати вработени
 •          Желба за учење
 •          Поседување на возачка со Б категорија

 

ПОНУДА:

 

 •          Обука според ИСО 9001:2015 обука за магациснко работење и обука за работа во софтвер MS Navision, запознавање со производите кои се предмет на работење
 •          Работно време од 08:00 – 16:00 (40 часа неделно)
 •          Годишен одмор во времетраење од 20 работни денови
 •          Нето плата во вредност од 20.000 денари

 

 

Кандидатите кои ги исполнуваат горенаведените квалификации треба да достават своја биографија и да наведат во електронската пошта за која позиција аплицираат.

Апликацијата на која не е наведено работното место нема да се земе во предвид.

Селекцијата на кандидати се извршува по истекот на огласот. Доколку бидат доставени над 120 биографии, селекцијата се врши и до 120 денови.

Доколку не бидете одбрани за оваа позиција, Вашите биографии ги чуваме во нашата дата база со можност за повикување на идни соодветни огласи.

Доколку не сакате Вашата биографија да биде сочувана, наведете ја таквата информација во Вашата електронска порака.

Доколку ги исполнувате наведените критериуми, своите биографии испратете ги на rabota@esi.mk и наведете ја позицијата за која аплицирате.

 

ЕСИ (Employment Services International)

ул. Костурски херои 62/1,1000 Скопје

T: +389 2 3246-899, Ф: +389 2 3246-897
rabota@esi.mk, www.esi.mk

 

 

Аплицирајте со своето CV
Испратете го вашето CV на нашата email адреса
До колку немате изработено CV,er можете да го преземете, да го пополните и испратите кај нас