Присутни сме на пазарот од Мај 2007 година со својата централа во Скопје.
Наша цел е да понудиме комплетни решенија за раководење со човечките ресурси, преку кои компаниите ќе добијат максимум резултати со минимум инвестиција.
Нудиме широка палета на услуги од областа на човечките ресурси, со главен фокус на посредување при вработување и времени вработувања.
Покрај двете примарни услуги, нудиме и дополнителна поддршка на компаниите и во останатите сегменти на раководењето со човечкиот капитал.