Smiling coworkers in discussion during informal meeting in office

Предлог моќни зборови кои треба да ги искористите на интервју

Како што треба да внимавате какви зборови употребувате при пишувањето на вашето резиме, така треба да внимавате и на зборовите кои ги употребувате за време на интервјуирањето.

Неколку предлози кои топло ви препорачуваме да ги користите, доколку важат за вас:

 • Одговорност
 • Постигнување
 • Координирање
 • Насоченост кон детали
 • Ефикасност
 • Одржување
 • Соочување со крајни рокови
 • Навреме
 • Практично
 • Реорганизирање
 • Решение
 • Соработка
 • Поддршка
 • Тимски играч
 • Страст
 • Ентузијазам
 • Приоритет
 • Градење
 • Иницијатива
 • План
 • Супервизија