Премиум ОГЛАСИ

НЕ ПРОПУШТАЈТЕ ЈА ВАШАТА ИДЕАЛНА РАБОТА!

Аплицирајте сега.

ПРОНАЈДЕТЕ ГО НОВИОТ ЧЛЕН НА ВАШИОТ ТИМ!

Контактирајте нè денес.

само 5 чекори до вашата нова работа

Креирајте ја
Вашата биографија

Со Вашиот профил аплицирајте
за отворените работни позиции

Доколку Вашиот профил одговара
на барањата на работната позиција
ќе ве повикаме на интервју

Вашиот профил ќе биде зачуван
во нашата база на податоци

Вашиот профил Ви овозможува да
добиете шанса да Ве повикаме за
идни отворени работни позиции

Креирајте ја
Вашата биографија

Со Вашиот профил аплицирајте
за отворените работни позиции

Доколку Вашиот профил одговара
на барањата на работната позиција
ќе ве повикаме на интервју

Вашиот профил ќе биде зачуван
во нашата база на податоци

Вашиот профил Ви овозможува да
добиете шанса да Ве повикаме за
идни отворени работни позиции

наши КЛИЕНТИ